Onze website maakt gebruik van cookies, om onze diensten en website het best aan uw behoeften aan te passen. Door verder te surfen op de website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer weten

K OLSA Brakel

Kjell Vande Walle

Wij vragen opleiders een growth mindset te hebben: we moeten spelers verder ontwikkelen en ze moeten zichzelf willen verbeteren.

Stel jezelf even kort voor.
Ik ben Kjell Vande Walle, TVJO van Olsa Brakel. Ik ben reeds een 6-tal jaar actief op de club en dit is mijn eerste jaar als TVJO. Ik ben gestart als profieltrainer, daarna combineerde ik een rol als U16 trainer en jeugdcoördinator bovenbouw. Uiteindelijk ben ik een beetje toevallig gerold in het TVJO-schap.

Meteen een speciale periode in je eerste jaar als TVJO.
Corona heeft het ons inderdaad niet gemakkelijk gemaakt. Het is constant schakelen en opnieuw schakelen. Maar het hoort erbij, het is overal zo. We moeten er allemaal samen door.

Hoe zou u uw club omschrijven in maximaal 5 woorden?
Eerst en vooral is Olsa Brakel een familieclub. Wij zijn ambitieus, maar gezond ambitieus. Wij weten ook dat we limieten hebben, maar we hebben wel ambitie om nog beter te doen. Wij zijn opleidingsgericht: We gaan geen enkele teamtrainer vragen dat een bepaalde wedstrijd absoluut gewonnen moet worden. Het is echt in functie van het individu. Ik denk dat wij op interprovinciaal-niveau innoverend zijn en dat wij toch wel een voortrekkersrol hebben in verscheidene zaken. Als ik naar onze opleiders kijk, dan denk ik dat positief stimulerend werken een belangrijk aspect is.

Wat is de missie/visie van uw jeugdacademie? 
Elk individu staat voor ons centraal, we leggen het accent op elk talent. Dat betekent dat wij elke speler maximaal trachten te ontplooien zonder enig favoritisme: bij ons zal elke jongere evenveel speelgelegenheid krijgen.

Wij vragen aan onze opleiders om een growth mindset te hebben in de zin van: we moeten spelers verder ontwikkelen, ze moeten zichzelf willen verbeteren. We willen dat ze als individu beter worden en daardoor ook als team beter worden. Het koppelen van prestaties daaraan is iets dat bij ons in die growth mindset niet thuishoort.

Wij zijn een opleidingsploeg die absoluut tegen vaste looppatronen en vaste denkpatronen zijn: spelers moeten verantwoordelijkheid nemen, ze moeten zelf nadenken. We stimuleren het denkproces door wedstrijdvormen aan te bieden, positiespelen, maar niet zozeer de pas- en looplijnen inpompen.

Wij willen spelers laten ontplooien op meerdere posities, omdat we dat een meerwaarde vinden naar later toe. Zo leren ze op elke positie nadenken en kunnen ze sneller anticiperen. Dat betekent wel niet dat we een U16 op 7 verschillende posities gaan plaatsen in een seizoen, maar wel meer dan 1 positie.

Om opleidingsgericht te gaan werken, werken wij ook met wisselende opleiders. We werken met een maand per maand wissel systeem: de ene maand opleider A en de andere maand opleider B. Op die manier is er eens een andere kijk en gaan ze minder snel op elkaar uitgekeken raken. Het is ook een enorme meerwaarde naar evaluaties toe. Vroeger was het altijd zo dat een opleider de evaluaties maakte en als die het niet heeft voor een bepaalde speler, is dat nefast. Nu gebeurt dat door een team van 4 à 5 staffleden: 2 teamopleiders, de jeugdcoördinator, een profieltrainer en de POP/PAP trainer. Dat maakt het toch wel objectiever.

(lees verder onder de foto)Waarom heeft uw club gekozen voor PSD en hoe verliep de implementatie?
In het begin werkten we met een ander platform, maar daar botsten we al snel op een aantal limieten. We hebben dan een eigen systeem opgezet binnen Google Drive, maar ook dat had zijn beperkingen. Een collega trainer sprak over PSD en overtuigde ons om dit platform een kans te geven. Na een succesvol testjaar zijn we klant bij hen geworden.

In het begin was er enige scepsis bij sommigen. We hebben daarom het eerste jaar laagdrempelig gehouden door de verwachtingen laag te houden: we wilden dat ze het platform leerden kennen en na enkele demo’s zagen we dat onze opleiders meer en meer begonnen te werken met PSD.

De jaren nadien vroegen we steeds om iets meer te rapporteren. Ondanks de terughoudendheid van enkele trainers initieel, is dit proces eigenlijk vrij vlot verlopen is. Er zijn opleiders die enorm gedetailleerde rapporten opmaken maar er zijn ook trainers die enkel rapporteren wat gevraagd wordt.

Welke PSD-module gebruikt u het meest?
Het invullen van de planning is voor ons zeer belangrijk. De spelers en de ouders zijn hierdoor steeds op de hoogte wanneer er trainingen plaatsvinden, of er verschuivingen zijn en om hoe laat de wedstrijden starten.

Voor mij als TVJO zijn de spelers- profielen zeer belangrijk. Dat is de plek waar we spelers kunnen opvolgen en bekijken: quotaties, evaluaties, scores, beeldfragmenten en doelstellingen.

Door corona zijn we vooral de beeldbank beginnen gebruiken. Met de thuissituaties konden we op deze manier toch wel de meeste spelers opvolgen.

Waar rekruteren jullie spelers?
Als IP-club focussen wij ons vooral op de regionale en provinciale clubs op 20 à 25km rondom Brakel.

Hoe hielden jullie contact met de spelers tijdens een lockdown?
Er zijn verschillende initiatieven geweest zoals het doorsturen van loopschema’s en het ontvangen van Strava resultaten. Ook hebben we onze spelers blessurepreventieve oefeningen meegegeven die ze moesten filmen zodat we dit konden linken aan hun spelersprofiel. Op deze manier konden we zien welke spelers gemotiveerd waren en welke minder.

We gaven onze spelers ook huiswerk mee. Zo stuurden we eens een videoanalyse door waar 10 vragen over werden gesteld. Nadien gaven we de spelers dan de oplossing op deze vragen.

(lees verder onder de foto)Op welke club prestatie of aspect bent u het meest trots?
6 jaar geleden hadden we een 4-sterrenlabel behaald en 3 jaar geleden zijn we - een beetje tegen de verwachting in - teruggevallen naar een 3-sterrenlabel.

We hebben de aangehaalde werkpunten zoveel mogelijk weggewerkt en daar hebben we dit seizoen de vruchten van kunnen plukken. Begin dit jaar kregen we te horen dat we opnieuw een 4-sterrenlabel club zijn. Ik denk dat dat toch wel de mooiste club prestatie was van dit seizoen op jeugdniveau.

Ook vind ik persoonlijk, dat we met ons team die lockdowns toch wel voor de jongens zeer goed overbrugd hebben. We hebben ons uiterste best gedaan om onze jongeren zoveel mogelijk aan het sporten te houden. Dat heeft heel veel geëist van de opleiders, maar ze hebben dat eigenlijk zeer goed gedaan.

Wat wil de academie in de komende 3 tot 5 jaar bereiken?
Doelstelling nummer 1 is het 4-sterrenlabel behouden door verder te professionaliseren en de kloof met het aanbod van elite clubs kleiner te maken.

Daarnaast trachten we de visie van Voetbal Vlaanderen ten berde te brengen omdat we deze visie zeer genegen zijn. Wij worden nu vaak als voorbeeld club gebruikt en daar zijn we best fier op.

Tenslotte willen we binnen de regio Brakel een breder maatschappelijk draagvlak creëren. Momenteel is er geen brug tussen ons als IP-club en de kleinere clubs waardoor heel wat lokale jongeren hun heil elders moeten zoeken. Op termijn zou daar toch verandering in moeten komen zodat elke jongere op zijn niveau in Brakel kan voetballen. Dit staat los van onze opleidingsvisie, maar we zijn een Brakelse familieclub die deze maatschappelijke rol op zich wil nemen.

Dank voor het aangename gesprek!